Praca w UK

Rodzaje statusu zatrudnienia

Istnieją trzy rodzaje statusu zatrudnienia – możesz być ‘pracownikiem’ (worker), ‘zatrudnionym’ (employee) lub ‘samozatrudnionym’ (self-employed).  Twój status zatrudnienia pozwoli określić Twoje prawa i obowiązki związane z pracą. Dowiedz się jakie są podstawowe prawa pracownicze dla każdego statusu zatrudnienia. (więcej…)

Pozwolenie na pracę w UK

Obywatele państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polacy), nie potrzebują specjalnej wizy, aby pracować w Wielkiej Brytanii. Obywatele Rumunii i Bułgarii muszą zarejestrować się w UK Border Agency. Polacy nie muszą się nigdzie rejestrować. (więcej…)

Tymczasowe zwolnienie z pracy

Tymczasowe zwolnienia (temporary lay-offs) mogą się zdarzyć, jeśli pracodawca nie jest w stanie zaoferować wystarczającej ilości pracy i musi poprosić część pracowników o pozostanie w domu.  Prawa pracownicze, w tym także prawo do wynagrodzenia, mogą przysługiwać Ci także w okresie zwolnienia. (więcej…)

Ubieganie się o całkowite zwolnienie z pracy

Tymczasowe zwolnienia (temporary lay-offs) lub praca w zmniejszonym wymiarze godzin (short-time work) nie powinny trwać w nieskończoność. Jeżeli tymczasowe zwolnienie przeciąga się zbyt długo, możesz wystąpić do pracodawcy o odprawę. (więcej…)

Stopnie i kategorie pracowników rolnych

Istnieją różne rodzaje zatrudnienia w przemyśle rolniczym, z podziałem na sześć stopni i cztery różne kategorie. Od stopnia i kategorii, do których należysz, zależą prawa i świadczenia przysługujące Ci w ramach wykonywanej pracy, takie jak np. wysokość wynagrodzenia. (więcej…)

Prawa pracowników rolnych

Jeśli jesteś zatrudniony w przemyśle rolniczym, przepisy prawne dotyczące Twojego zatrudnienia mogą być nieco inne, niż w przypadku pozostałych zawodów. Dotyczy to na przykład wynagrodzenia; zamiast krajowej płacy minimalnej, może przysługiwać Ci stawka minimalna wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie. Dowiedz się, jakie prawa ci przysługują w zależności od kategorii i stopnia zatrudnienia.
(więcej…)

Urlop pracowników rolnych

Niemalże wszyscy pracownicy zatrudnieni w sektorze rolniczym (poza praktykantami, wykonującymi pracę w ramach specjalnej umowy) mają prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Dowiedz się, jakie inne rodzaje urlopu płatnego Ci przysługują; np. wolne w święta państwowe lub urlop w przypadku śmierci bliskiej osoby. (więcej…)

Wynagrodzenie i płaca minimalna w sektorze rolniczym

Wysokość wynagrodzenia, które powinieneś otrzymywać za pracę w sektorze rolniczym, zależeć będzie od stopnia i kategorii Twojego zatrudnienia. Poza płaca minimalną mogą przysługiwać Ci także dodatki, jak np. dodatek za stan gotowości do pracy (stand-by allowance) czy dodatek na utrzymanie psa. (więcej…)

Wynagrodzenie gwarantowane

W przypadku zwolnienia z pracy może przysługiwać Ci wynagrodzenie gwarantowane (guarantee pay). Dowiedz się, czy masz prawo do tego rodzaju wynagrodzenia i jak obliczyć należną Ci kwotę. (więcej…)

Wynagrodzenie pracowników rolnych podczas urlopu

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w sektorze rolniczym, za wyjątkiem praktykantów (trainees), są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za okres przysługującego im urlopu wypoczynkowego. Wysokość tego wynagrodzenia będzie zależna od wysokości Twojej zwykłej płacy. Dowiedz się, jak obliczyć wynagrodzenie należne za okres urlopu. (więcej…)

Wynagrodzenie pracowników rolnych podczas choroby

Rolniczy zasiłek chorobowy (Agricultural Sick Pay) gwarantuje otrzymywanie minimalnej stawki (Agricultural Minimum Wage) za godziny pracy opuszczone z powodu choroby. Płatności te będą także obejmowały ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay), jeśli taki Ci przysługuje. Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do rolniczego zasiłku chorobowego. (więcej…)

Odliczenia za zakwaterowanie

Pracodawcy może przysługiwać prawo do dokonania odliczeń od Twojego wynagrodzenia z uwagi na gwarantowane zakwaterowanie. Odliczenie to to tzw. accommodation offset. Dowiedz się, dla jakiego zakwaterowania pracodawca może dokonać odliczeń od Twojego wynagrodzenia i w jaki sposób prawo chroni Cię w tej kwestii. (więcej…)

Korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy

Podczas gdy pracownikom zatrudnionym przez agencje (temps) przysługuje wiele praw pracowniczych, nie są to jednak te same prawa, co w przypadku pracowników zatrudnionych bezpośrednio. Jako pracownik agencji powinieneś znać swoje prawa i zasady, według których agencje i firmy powinny postępować względem Ciebie. (więcej…)

Prawa pracowników agencyjnych

Pracownicy agencji zazwyczaj są określani jako workers (pracownicy), a nie employees (zatrudnieni). Jako pracownikowi agencji przysługiwać Ci będą wszystkie podstawowe prawa pracownicze, oraz dodatkowe prawa, mające za zadanie Cię chronić w określonych sytuacjach. (więcej…)

Poszukiwanie pracy przez agencje pracy

Agencje pośrednictwa pracy oraz firmy podlegają określonym regulacjom, mającym na celu zagwarantować przestrzeganie praw pracowników. Poznaj swoje prawa i dowiedz się, co możesz zrobić, jeśli agencja zatrudnienia nie przestrzega obowiązujących zasad. (więcej…)

Podstawowe prawa pracownicze

Jako pracownikowi, przysługują Ci określone prawa, chroniące Cię przed wykorzystywaniem lub złym traktowaniem. Niektóre z praw będą przysługiwać Ci od momentu rozpoczęcia pracy, inne są zależne od długości zatrudnienia. Dowiedz się więcej o swoich podstawowych prawach. (więcej…)

Agencje rozrywkowe, agencje modelek i modeli

Osoby planujące karierę jako modele/modelki lub szukające pracy w przemyśle rozrywkowym najczęściej korzystają z usług agencji. Wiele z nich to instytucje rzetelne i profesjonalne, ale możesz trafić też na taką, która będzie próbowała wykorzystać kandydatów. Poznaj obowiązujące przepisy dotyczące agencji pośredniczących w zatrudnieniu tego typu. (więcej…)

Pracownicy europejscy w UK

Jeśli mieszkasz w Europie i planujesz przyjechać do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy, będziesz musiał sprawdzić, czy jest to zgodne z prawem. Dowiedz się, czy będziesz musiał dokonać rejestracji i jakich dokumentów będzie od Ciebie wymagał pracodawca. (więcej…)

Prawa pracownicze w obcych językach

Pomoc w zakresie praw pracowniczych oraz sposobów radzenia dobie z problemami w pracy dla osób z ograniczoną znajomością języka angielskiego. Pomoc i porady dostępne są w języku arabskim, bengalskim, bułgarskim, chińskim, gudżarati, łotewskim, litewskim, pendżabskim, rumuńskim, rosyjskim, słowackim, somalijskim i urdu. (więcej…)

Ochrona pracowników zatrudnionych na czas określony

Pracownikom zatrudnionym na czas określony (fixed term) przysługuje takie samo minimum praw co pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony (permanent). Dowiedz się, czym charakteryzuje się umowa na czas określony i jaką ochroną objęci są pracownicy zatrudnieni na takich warunkach. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL