Praca w UK

Ochrona pracowników zatrudnionych na czas określony

Pracownikom zatrudnionym na czas określony (fixed term) przysługuje takie samo minimum praw co pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony (permanent). Dowiedz się, czym charakteryzuje się umowa na czas określony i jaką ochroną objęci są pracownicy zatrudnieni na takich warunkach. (więcej…)

Zakończenie i odnowienie umowy na czas określony

Umowa na czas określony (fixed-term contract) zazwyczaj kończy się automatycznie w dniu określonym w umowie, dlatego też pracodawca nie musi dawać Ci wypowiedzenia. Niemniej jednak, pracodawca w dalszym ciągu ma obowiązek traktować Cię uczciwie i, w razie potrzeby, zastosować zwykle obowiązującą procedurę zwolnienia. W przeciwnym razie możesz oskarżyć go o niesłuszne zwolnienie z pracy. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL