Praca w UK

Tymczasowe zwolnienie z pracy

Tymczasowe zwolnienia (temporary lay-offs) mogą się zdarzyć, jeśli pracodawca nie jest w stanie zaoferować wystarczającej ilości pracy i musi poprosić część pracowników o pozostanie w domu.  Prawa pracownicze, w tym także prawo do wynagrodzenia, mogą przysługiwać Ci także w okresie zwolnienia. (więcej…)

Ubieganie się o całkowite zwolnienie z pracy

Tymczasowe zwolnienia (temporary lay-offs) lub praca w zmniejszonym wymiarze godzin (short-time work) nie powinny trwać w nieskończoność. Jeżeli tymczasowe zwolnienie przeciąga się zbyt długo, możesz wystąpić do pracodawcy o odprawę. (więcej…)

Wynagrodzenie gwarantowane

W przypadku zwolnienia z pracy może przysługiwać Ci wynagrodzenie gwarantowane (guarantee pay). Dowiedz się, czy masz prawo do tego rodzaju wynagrodzenia i jak obliczyć należną Ci kwotę. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL