Praca w UK

Stopnie i kategorie pracowników rolnych

Istnieją różne rodzaje zatrudnienia w przemyśle rolniczym, z podziałem na sześć stopni i cztery różne kategorie. Od stopnia i kategorii, do których należysz, zależą prawa i świadczenia przysługujące Ci w ramach wykonywanej pracy, takie jak np. wysokość wynagrodzenia. (więcej…)

Prawa pracowników rolnych

Jeśli jesteś zatrudniony w przemyśle rolniczym, przepisy prawne dotyczące Twojego zatrudnienia mogą być nieco inne, niż w przypadku pozostałych zawodów. Dotyczy to na przykład wynagrodzenia; zamiast krajowej płacy minimalnej, może przysługiwać Ci stawka minimalna wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie. Dowiedz się, jakie prawa ci przysługują w zależności od kategorii i stopnia zatrudnienia.
(więcej…)

Urlop pracowników rolnych

Niemalże wszyscy pracownicy zatrudnieni w sektorze rolniczym (poza praktykantami, wykonującymi pracę w ramach specjalnej umowy) mają prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Dowiedz się, jakie inne rodzaje urlopu płatnego Ci przysługują; np. wolne w święta państwowe lub urlop w przypadku śmierci bliskiej osoby. (więcej…)

Wynagrodzenie i płaca minimalna w sektorze rolniczym

Wysokość wynagrodzenia, które powinieneś otrzymywać za pracę w sektorze rolniczym, zależeć będzie od stopnia i kategorii Twojego zatrudnienia. Poza płaca minimalną mogą przysługiwać Ci także dodatki, jak np. dodatek za stan gotowości do pracy (stand-by allowance) czy dodatek na utrzymanie psa. (więcej…)

Wynagrodzenie pracowników rolnych podczas urlopu

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w sektorze rolniczym, za wyjątkiem praktykantów (trainees), są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za okres przysługującego im urlopu wypoczynkowego. Wysokość tego wynagrodzenia będzie zależna od wysokości Twojej zwykłej płacy. Dowiedz się, jak obliczyć wynagrodzenie należne za okres urlopu. (więcej…)

Wynagrodzenie pracowników rolnych podczas choroby

Rolniczy zasiłek chorobowy (Agricultural Sick Pay) gwarantuje otrzymywanie minimalnej stawki (Agricultural Minimum Wage) za godziny pracy opuszczone z powodu choroby. Płatności te będą także obejmowały ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay), jeśli taki Ci przysługuje. Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do rolniczego zasiłku chorobowego. (więcej…)

Odliczenia za zakwaterowanie

Pracodawcy może przysługiwać prawo do dokonania odliczeń od Twojego wynagrodzenia z uwagi na gwarantowane zakwaterowanie. Odliczenie to to tzw. accommodation offset. Dowiedz się, dla jakiego zakwaterowania pracodawca może dokonać odliczeń od Twojego wynagrodzenia i w jaki sposób prawo chroni Cię w tej kwestii. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL