Praca w UK

Umowa o pracę

Każdy pracownik jest związany ze swoim pracodawcą umową, nawet jeśli nie została ona sporządzona na piśmie. Jeśli nie posiadasz umowy o pracę na piśmie, niepisana umowa zostaje zawarta automatycznie z chwilą, z chwilą podjęcia przez Ciebie pracy na rzecz pracodawcy. (więcej…)

Warunki umowy

Warunki zawarte w umowie o pracę opisują wzajemne zobowiązania pomiędzy Tobą i Twoim pracodawcą. Istnieje wiele różnych warunków zatrudnienia i nie wszystkie z nich muszą być zawarte w umowie o pracę. (więcej…)

Naruszenie warunków umowy

Zarówno pracodawca jak i pracownik może naruszyć warunki umowy, dlatego warto wiedzieć w jakiej sytuacji może to nastąpić oraz co zrobić jeśli Ty lub Twój pracodawca nie dopełnicie warunków umowy.


Wybierz dobre biuro księgowe –

(więcej…)

Zmiany w umowie

Czasami konieczne jest wprowadzenie zmian do warunków określonych w zawartej umowie o pracę. Dowiedz się, w jakich sytuacjach Twoja umowa może ulec zmianie, jakie prawa przysługują Ci w takiej sytuacji i jak uniknąć lub rozwiązać problemy, które mogą pojawić się w związku z wprowadzaniem zmian. (więcej…)

Jeśli nie zgadzasz się na zmianę umowy

Czasami może się zdarzyć, że pracodawca będzie chciał wprowadzić do umowy o pracę zmiany, z którymi się nie zgadzasz. Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w takim wypadku i w jaki sposób możesz zgłosić swój sprzeciw. (więcej…)

Zmiana miejsca pracy

Czasami firmy zmieniają lokalizację. Może się tak zdarzyć w związku z próbą obniżenia kosztów działalności, potrzebą większych pomieszczeń, restrukturyzacją lub połączeniem z inną firmą – dowiedz się, jakie są w takim wypadku Twoje prawa i obowiązki. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL