Praca w UK

Wysokość krajowej płacy minimalnej

Krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), w skrócie NMW, to minimalna stawka za godzinę, która przysługuje większości osób zatrudnionych na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli Twoje zarobki wynoszą mniej niż NMW, możesz skontaktować się z infolinią ds. praw płacowych i pracowniczych (Pay and Work Rights Helpline), gdzie uzyskasz pomoc z zachowaniem zasad poufności. (więcej…)

Komu przysługuje krajowa płaca minimalna

Niemalże wszystkim pracownikom w Wielkiej Brytanii przysługują zarobki na poziomie równym co najmniej krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). Pracodawca, który nie stosuje się do tej zasady, postępuje niezgodnie z prawem. Dzieje się tak niezależnie od sposobu wypłaty wynagrodzenia, treści umowy lub uzgodnień między Tobą a pracodawcą. (więcej…)

Komu nie przysługuje krajowa płaca minimalna

Zarobki większości pracowników powinny wynosić przynajmniej tyle, co krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), czyli NMW. Nie przysługuje ona wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Jeśli zarabiasz mniej, niż wynosi krajowa płaca minimalna, upewnij się, że jesteś uprawniony do jej otrzymywania, zanim zdecydujesz się złożyć skargę. (więcej…)

Obliczanie krajowej płacy minimalnej

Zarobki niemalże wszystkich pracowników powinny wynosić przynajmniej tyle, co krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage), czyli NMW. Aby sprawdzić, czy Twoje zarobki spełniają ten warunek, musisz wiedzieć za jaki okres wypłacane jest Twoje wynagrodzenie i jaką jego część powinieneś wziąć pod uwagę. (więcej…)

Obliczanie płacy minimalnej – wynagrodzenie stałe lub godzinowe

Wynagrodzenie pracownika może być wypłacane na podstawie liczby przepracowanych godzin (time work) lub stanowić stałą pensję wypłacaną w równych ratach tygodniowych lub miesięcznych na uzgodnioną liczbę podstawowych godzin pracy w ciągu roku (salaried hours). (więcej…)

Obliczanie płacy minimalnej – praca na akord

Prawie wszystkim pracownikom przysługuje prawo do krajowej płacy minimalnej. Dowiedz się, jak obliczyć swoją minimalną stawkę, jeśli pracujesz na akord. (więcej…)

Obliczanie płacy minimalnej – praca z zakwaterowaniem

Dowiedz się, w jaki sposób możesz obliczyć, czy otrzymujesz przynajmniej krajową płacę minimalną (National Minimum Wage), jeśli pracodawca zapewnia Ci zakwaterowanie. Sposób dokonywania obliczeń będzie zależny od tego, na jakich zasadach korzystasz z zakwaterowania oferowanego przez pracodawcę. (więcej…)

Pomoc w uzyskaniu płacy minimalnej

Jeśli uważasz, że zarabiasz zbyt mało, możesz uzyskać dostęp do dokumentacji pracodawcy dotyczącej krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage records) lub poprosić HM Revenue and Customs o zbadanie sprawy w Twoim imieniu. Aby skorzystać z poufnej, darmowej porady, skontaktuj się ze specjalną infolinią ds. praw pracowniczych (Pay and Work Rights Helpline). (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL