Praca w UK

Tygodniowy czas pracy

Dowiedz się więcej o prawie, zgodnie z którym nie musisz pracować więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo, chyba że sam się na to zdecydujesz lub wykonujesz zawód objęty osobnymi zasadami. Godziny pracy powinny być określone w Twojej umowie o pracę lub w dokumencie opisującym szczegóły zatrudnienia. (więcej…)

Oblicz swój tygodniowy czas pracy

Pracodawca nie może wymagać od Ciebie, abyś pracował więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo. Jeśli Twój tydzień pracy jest dłuższy, powinieneś omówić ze swoim menadżerem zmniejszenie liczby godzin lub podpisanie rezygnacji z 48-godzinnego tygodnia pracy (opt-out agreement). Dowiedz się, w jak obliczyć swój czas pracy. (więcej…)

Nadgodziny

Nadgodziny to zazwyczaj wszelka nadwyżka przepracowanych godzin wykraczająca poza czas pracy określony w Twojej umowie zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, od większości pracowników nie wolno wymagać, aby pracowali oni więcej niż 48 godzin w tygodniu, jednak sami pracownicy mogą wyrazić na to zgodę. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie i podpisana przez pracownika. (więcej…)

Przerwy na odpoczynek

Większości pracowników przysługuje prawo do przerw, ale to, czy otrzymasz za nie wynagrodzenie, zależeć będzie od warunków określonych w Twojej umowie zatrudnienia. W niektórych zawodach – szczególnie w przemyśle transportowym – obowiązują szczególne zasady dotyczące przerw na odpoczynek. (więcej…)

Praca w niedziele

Istnieje wiele instytucji działających także w niedziele. Do oczywistych przykładów należą sklepy oraz przemysł rozrywkowy, jednak w każdej pracy możesz spotkać się z koniecznością pracy w niedzielę. Poznaj prawa, przysługujące Ci w takiej sytuacji. (więcej…)

Praca w godzinach nocnych

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w nocy (night workers) są objęci szczególną ochroną prawną. Istnieją tutaj jednak wyjątki, o których powinieneś wiedzieć. Tutaj znajdziesz także informacje na temat tego, co możesz zrobić, jeśli nie satysfakcjonują Cię przysługujące Ci prawa. (więcej…)

Obliczanie nocnych godzin pracy

Jeśli pracujesz w godzinach nocnych, średnia godzin przepracowanych w ciągu nocy nie powinna przekraczać 8. Za godziny nocne uważa się zazwyczaj okres między 23:00 a 6:00. Możesz bez problemu obliczyć średnią liczbę godzin pracy, aby sprawdzić, ile z nich średnio przypada na okres nocny. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL