Praca w UK

Problemy dyscyplinarne w pracy

Pracodawcy korzystają z procedur dyscyplinarnych, w celu poinformowania pracowników o tym, że ich zachowanie lub efektywność nie spełniają wymaganych standardów oraz w celu zachęcenia ich do poprawy. Dowiedz się więcej na temat postępowania dyscyplinarnego w miejscu pracy. (więcej…)

Postępowanie dyscyplinarne

Jeśli pracodawca postanowi wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec Ciebie lub postanowi zwolnić Cię z pracy, powinien postępować zgodnie z wewnętrzną procedurą firmy. Ta z kolei powinna być zgodna z kodeksem postępowania (Code of Conduct) organizacji Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – organizacja świadcząca usługi w zakresie doradztwa, ugody i arbitrażu), obowiązującym w przypadku rozpatrywania zażaleń i postępowania dyscyplinarnego. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL