Praca w UK

Ciąża a praca

Jeśli pracujesz i jesteś w ciąży, obowiązkiem pracodawcy jest troska o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Może także przysługiwać Ci płatny urlop na opiekę zdrowotną w okresie ciąży. Jesteś także chroniona prawnie przez niesprawiedliwym traktowaniem. Dowiedz się, jakie zabezpieczenia Ci przysługują.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

(więcej…)

Ustawowy zasiłek macierzyński

Może przysługiwać Ci ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay, SMP), który ma pomóc Ci we wzięciu urlopu przed i po urodzeniu dziecka. Jest to kwota wypłacana cotygodniowo przez Twojego pracodawcę. (więcej…)

Ustawowy urlop macierzyński

Jeśli przysługuje Ci ustawowy urlop macierzyński (Statutory Maternity Leave), musisz przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby poinformować pracodawcę, kiedy zamierzasz z niego skorzystać. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących przejścia na urlop macierzyński oraz o minimalnym okresie trwania takiego urlopu. (więcej…)

Twoje prawa w trakcie urlopu macierzyńskiego

Twoje warunki zatrudnienia, np. składki emerytalne i przysługujący Ci urlop, są zabezpieczone przez cały okres trwania ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave). W przypadku zwolnienia z pracy w ramach redukcji etatów w trakcie urlopu macierzyńskiego także przysługują Ci dodatkowe prawa. Dowiedz się więcej o swoich prawach pracowniczych w trakcie urlopu macierzyńskiego. (więcej…)

Powrót do pracy z urlopu macierzyńskiego

Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave) przysługują Ci określone prawa pracownicze, ale masz także pewne zobowiązania względem pracodawcy. Dowiedz się o nich więcej oraz sprawdź, co możesz zrobić, jeśli napotkasz trudności lub jeśli nie pozwolono Ci skorzystać z przysługujących praw. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL