Praca w UK

Ustawowy zasiłek adopcyjny

Ustawowy Zasiłek Adopcyjny to cotygodniowe dofinansowanie wypłacane przez pracodawcę, które ma za zadanie ułatwić wzięcie urlopu osobie, decydującej się na adopcję. (więcej…)

Ustawowy urlop z tytułu adopcji

Jeśli adoptujesz dziecko, może przysługiwać Ci z tego tytułu 52-tygodniowy ustawowy urlop (Statutory Adoption Leave). Dowiedz się więcej o tym, jakie warunki musisz spełniać, aby móc skorzystać z ustawowego urlopu z tytułu adopcji oraz w jaki sposób powinieneś poinformować pracodawcę o swoich planach. (więcej…)

Ustawowy urlop ojcowski

Jeśli niedługo zostaniesz ojcem lub będziesz wychowywał dziecko wspólnie z przyszłą matką, może przysługiwać Ci urlop ojcowski (Ordinary Paternity Leave). Możesz także kwalifikować się do otrzymywania ustawowego zasiłku ojcowskiego (Ordinary Statutory Paternity Pay). Dowiedz się, co Ci przysługuje. (więcej…)

Twoje prawa w okresie urlopu i powrót do pracy

W trakcie urlopu ojcowskiego (Ordinary Paternity Leave) zachowujesz prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych (prócz wynagrodzenia). Będziesz mógł powrócić do dotychczasowej pracy, a pracodawca nie powinien traktować Cię niesprawiedliwie ani nie może Cię zwolnić za skorzystanie lub prośbę o skorzystanie z urlopu ojcowskiego. (więcej…)

Ustawowy zasiłek ojcowski

Jeśli Twoja żona lub partnerka urodzi lub zaadoptuje dziecko, może przysługiwać Ci ustawowy zasiłek ojcowski, czyli Statutory Paternity Pay (SPP), który jest wypłacany przez Twojego pracodawcę i ma pomóc Ci we wzięciu urlopu w tym okresie. (więcej…)

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski (parental leave) daje spełniającym określone kryteria rodzicom prawo do skorzystania z niepłatnego urlopu w celu zaopiekowania się dziećmi lub zorganizowania opieki dla nich. Pozwoli Ci to na spędzenie dodatkowego czasu z dzieckiem oraz zachowanie lepszej równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym. (więcej…)

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego

Jeśli przysługuje Ci urlop rodzicielski (parental leave), musisz powziąć odpowiednie kroki, ubiegając się o niego, a także zdecydować, na jaki okres czasu planujesz wziąć urlop. Pracodawca może odroczyć Twój wniosek, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. (więcej…)

Ciąża a praca

Jeśli pracujesz i jesteś w ciąży, obowiązkiem pracodawcy jest troska o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Może także przysługiwać Ci płatny urlop na opiekę zdrowotną w okresie ciąży. Jesteś także chroniona prawnie przez niesprawiedliwym traktowaniem. Dowiedz się, jakie zabezpieczenia Ci przysługują.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

(więcej…)

Ustawowy zasiłek macierzyński

Może przysługiwać Ci ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay, SMP), który ma pomóc Ci we wzięciu urlopu przed i po urodzeniu dziecka. Jest to kwota wypłacana cotygodniowo przez Twojego pracodawcę. (więcej…)

Ustawowy urlop macierzyński

Jeśli przysługuje Ci ustawowy urlop macierzyński (Statutory Maternity Leave), musisz przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby poinformować pracodawcę, kiedy zamierzasz z niego skorzystać. Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących przejścia na urlop macierzyński oraz o minimalnym okresie trwania takiego urlopu. (więcej…)

Twoje prawa w trakcie urlopu macierzyńskiego

Twoje warunki zatrudnienia, np. składki emerytalne i przysługujący Ci urlop, są zabezpieczone przez cały okres trwania ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave). W przypadku zwolnienia z pracy w ramach redukcji etatów w trakcie urlopu macierzyńskiego także przysługują Ci dodatkowe prawa. Dowiedz się więcej o swoich prawach pracowniczych w trakcie urlopu macierzyńskiego. (więcej…)

Powrót do pracy z urlopu macierzyńskiego

Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave) przysługują Ci określone prawa pracownicze, ale masz także pewne zobowiązania względem pracodawcy. Dowiedz się o nich więcej oraz sprawdź, co możesz zrobić, jeśli napotkasz trudności lub jeśli nie pozwolono Ci skorzystać z przysługujących praw. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL