Praca w UK

Pomoc w pokryciu kosztów edukacji – wprowadzenie

Możesz skorzystać z pomocy w pokryciu kosztów edukacji, a także związanych z nią wydatków na transport lub opiekę nad dzieckiem. To, jaka pomoc Ci przysługuje, zależeć będzie od wielu czynników, w tym także od Twojej sytuacji i od rodzaju kursu, na jaki uczęszczasz. (więcej…)

Darmowa edukacja

Wiele kursów w zakresie pisania, czytania i liczenia jest dostępnych nieodpłatnie. Możesz także skorzystać z darmowej edukacji, jeśli chcesz uzyskać swoje pierwsze kwalifikacje na poziomie GCSE lub A levels. Istnieje także szeroki wybór darmowych kursów dla osób pobierających zasiłki zależne od dochodów, a także cała gama darmowych kursów internetowych, dostępnych dla wszystkich. (więcej…)

Pomoc w pokryciu kosztów utrzymania dzieci

Jeśli masz co najmniej 20 lat i chcesz się dalej kształcić, możesz skorzystać z pomocy finansowej w pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem. Środki te pochodzą z uznaniowego funduszu pomocniczego (Discretionary Support Fund) placówki prowadzącej Twój kurs. (więcej…)

Dofinansowanie na szkolenia pracowników po 50tce

Jeśli rozpoczynasz nową pracę, a masz 50 lub więcej lat, może przysługiwać Ci dofinansowanie w ramach Fifty Plus In-work Training Grant na pokrycie kosztów szkoleń związanych z zatrudnieniem. Aby móc skorzystać z grantu, musisz spełniać określone kryteria – zanim zapiszesz się na szkolenie, sprawdź, czy się kwalifikujesz. (więcej…)

Dodatkowa pomoc finansowa dla osób uczących się

Jeśli masz problem z pokryciem kosztów dalszej edukacji na poziomie kolegium (college) lub sixth form (ostatni etap edukacji zakończony A levels), możesz skorzystać z pomocy oferowanej w ramach dodatkowej pomocy finansowej dla osób uczących się (Discretionary Support Funds). (więcej…)

Pożyczki na rozwój zawodowy

Skorzystaj z telefonicznych porad dotyczących pożyczek na rozwój profesjonalny i zawodowy. Zamów nieodpłatną konsultację z doradcą Next Step ds. karier, który pomoże Ci wybrać pożyczkę na rozwój profesjonalny i zawodowy dopasowaną do Twoich potrzeb. (więcej…)

Pozostałe stypendia i granty

W zależności od Twojej sytuacji i rodzaju kursu, na jaki uczęszczasz, może przysługiwać Ci pomoc finansowa w postaci grantu. Granty stanowią rodzaj pomocy bezzwrotnej. Stypendia (bursaries) przypominają granty, ale zazwyczaj są przypisane do określonego rodzaju kariery lub kursu – np. Dance and Drama Awards dla osób kształcących się w zakresie tańca lub aktorstwa, czy też residential bursaries na pokrycie kosztów zakwaterowania. (więcej…)

HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL